Vlees en Geest, vloek en genade

Dopen – woordstudie

In: samenvatting en enkele Bijbelteksten

Woordstudie van de Griekse woordjes epi, en, eis

Geloven

Geloof – inleiding op ‘Geloven’

Voorgangers

Diakenen

Oudsten en opzieners

Genadegave – inleiding