De Heilige Geest in het leven van Simpson

 

Maar de Geest des HEREN greep hem aan, …   (Richteren 14:6)

En de Geest des HEREN greep hem aan: …   (Richteren 14:19)

… greep de Geest des HEREN hem aan …   (Richteren 15:14)