Lukas 16:16

De wet en de profeten (de voorstelling van wat in de Bijbel het Oude Testament is) gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods.