Verrassende weetjes

Genesis 2:7 - Woordspeling mens - Adam - roodgeverfd
Genesis 2:23 - Man - mannin
Genesis 4:2 - De landbouwer
Nummeri 6:6 - Een dode / een lijk
Psalm 22:7 - Ik ben een worm
Prediker 4:12 - Het drievoudig snoer
Hooglied 4:12 - De verzegelde bron
Ezechiël 28:11 - De koning van Tyrus
Ezechiël 28:15-16 - De uitgebreide handel
Mattheüs 14:31 - Waarom twijfelen
Johannes 8:8 - Het schrijven op de grond
Romeinen 1:20 - Met het verstand doorzien


Studies in voorbereiding
- I Samuël 17:4 - Hoe groot was Goliath
- Psalm 121:1 - De hulp
- Markus 9:23 - Als gij kunt !
- Johannes 14:30 - De overste van de wereld
- Johannes 21:15 - Hebt gij Mij waarlijk lief
- Efeziërs 1:1 - Te Efeze
- Jakobus 4:8 - Innerlijk verdeeld
- 1 Petrus 2:20 - Genade bij God