1 Johannes 5:18 – Wie uit God geboren is zondigt niet

De tekst:

Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij (Jezus), die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.   (1 Johannes 5:18)

Een woordje uitleg:

 • zondigen: is de vertaling van ‘hamartano’.
  De OLB vertaalt met: zonder aandeel zijn, het doel missen, (af)dwalen, zich vergissen.
  Het Grieks Woordenboek vertaalt ook met: verkeerd doen, een fout begaan, zondigen.
 • bewaren: is de vertaling van ‘tereo’.
  Wordt vertaald als: zorgvuldig letten op, zorg dragen voor, bewaken.
 • vat hebben op: is de vertaling van ‘haptomai’.
  Wordt vertaald als: zich ergens aan hechten, (iemand) aanraken, aanranden.
  (Wordt in het Nieuwe Testament bijna altijd vertaald met: aanraken.)

Johannes typeert hier de discipel van Jezus als uit God geboren:

 • die zich onderwerpt aan de autoriteit van Jezus
 • die leeft vanuit de volmaakte liefde die de Heilige Geest in zijn hart heeft uitgestort
 • die in de geest volkomen op God gericht is

die niet zondigt (hamartano):

 • die het doel dat God met zijn leven heeft niet zal missen
 • die niet (af)dwalen of zich vergissen zal
 • die zijn aandeel zal leveren in het Koninkrijk van God

want Jezus bewaart hem (tereo):

 • let zorgvuldig op hem
 • draagt zorg voor hem
 • en bewaakt hem

zodat de boze geen vat op hem heeft (haptomai):

 • zich niet aan hem kan hechten
 • hem niet kan aanraken of aanranden.

Een discipel van Jezus zal in de geest volkomen afgeschermd zijn van het rijk van de duisternis, dat wel nog steeds zal proberen invloed op hem uit te oefenen via de zichtbare wereld.

 

Deze studie doawnloaden in PDF:
1 Johannes 5:18 – Wie uit God geboren is.