Een andere schematische voorstelling

In de studies ‘Bekering’ en ‘Discipelschap’ wordt uitgegaan van de mens als geest, ziel en lichaam. Hierin wordt beschreven en schematisch voorgesteld, de veranderingen die in de geestelijke wereld plaatsvinden, als gevolg van de keuzes die een mens maakt.

In deze korte studie wordt op een eenvoudige manier de gezagsrelatie tussen een mens en Jezus schematisch in beeld gebracht en wordt ook de verandering hierin getoond, als gevolg van bekering en discipelschap.

Symbolen:

  • Cirkel:  het leven van een mens.
  • Stoel:  de plaats van het gezag, de troon van waaruit het leven wordt bestuurd.
  • IK:  de mens.
  • Kruis:  Jezus Christus.

De wereldbevolking zou onderverdeeld kunnen worden in drie categorieën mensen:

Ander wereld

 

Mensen die Jezus niet kennen.

Jezus Christus staat buiten het leven van de mens.

IK ken Jezus niet, of wil Hem niet kennen.
IK zit op mijn troon.
IK bepaal wat ik doe in het leven.

 

 

Ander bekeerdMensen die Jezus in hun leven kennen.

Jezus Christus staat binnen de cirkel van het leven.
Het beeld van de bekeerde mens, de gelovige.

IK ken Jezus.
IK geloof dat Hij de Zoon van de Levende God is
IK weet dat mijn zonden vergeven zijn door Zijn verzoenend sterven op het kruis van Golgotha.
IK probeer te leven zoals Jezus dat van mij vraagt, maar behoud zelf de autoriteit over mijn leven.
IK zit op de troon.

Mijn gebed is dat Jezus de weg wil zegenen, die IK wens te gaan.

 

Ander discipel

Mensen die Jezus de autoriteit over hun leven geven.

De gelovige heeft zijn plaats op de troon afgestaan aan Jezus Christus.
Het beeld van de discipel van Jezus.

IK ben van de troon afgekomen en heb Jezus gevraagd de autoriteit over mijn leven over te nemen.
IK zit aan Zijn voeten, om van Hem te leren en te luisteren naar wat Hij over mijn leven te zeggen heeft.
IK plaats heel mijn leven onder Zijn autoriteit.

Mijn gebed is dat Jezus Zijn volmaakte weg voor mij wil tonen, waarop IK Zijn volle zegen zal kunnen ontvangen, zoals Hij beloofde:

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.   (Johannes 10:10)

 

Deze studie downloaden in PDF:
Een andere schematische voorstelling.