De begrippen gaven en talenten omschreven

In literatuur en prediking over het onderwerp ‘de gaven van de Geest’ worden gewoonlijk ook ‘talenten’ en ‘gaven’ genoemd. Meestal wordt men dan aangespoord om zijn gaven en talenten in te zetten in de gemeente.
Of dan bij het begrip ‘gaven’, ‘talenten’ bedoeld worden of ‘de gaven van de Geest’, is vaak niet zo duidelijk.

Om verwarring en foutieve interpretatie van de studies van De Levensschool te voorkomen, worden de begrippen hieronder omschreven.

Talenten.

Talenten worden bij De Levensschool gezien als de natuurlijke bekwaamheden die elk mens bij de conceptie heeft meegekregen.
Zij zijn de natuurlijke aanleg, de sterke kanten van elke persoon.

Natuurlijke bekwaamheden moeten wel geoefend worden, willen ze tot volle bloei komen.
Het is mogelijk om talenten te negeren of ze niet te ontwikkelen. Dat is spijtig, omdat de persoon dan niet tot zijn recht komt in datgene, waarin hij van nature ‘goed’ is.

Gaven.

Het woord ‘gaven’ wordt op deze website niet gebruikt, omdat het niet altijd duidelijk is wat er onder verstaan wordt.

Er zal vertaald worden met ‘geschenk’ of met ‘gift’, of met dàt wat er in de grondtekst bedoeld wordt.

  • Als in de grondtekst bedoeld wordt dat men uitblinkt in iets wat men bij de conceptie heeft meegekregen, zal natuurlijke bekwaamheid’ gebruikt worden.
  • Verwijst men in de tekst naar de ‘gaven van de Geest’, dan zal steeds het woord ‘genadegaven’ gebruikt worden.

De gaven van de Geest.

‘De gaven van de Geest’ is een uitdrukking die algemeen gebruikt wordt in de christelijke wereld om aan te duiden wat in het Grieks ‘charisma’ heet en dat vertaald wordt met ‘genadegave’.

De term ‘gaven van de Geest’ komt echter in het Nieuwe Testament niet voor en zal in de studies van De Levensschool dan ook niet gebruikt worden.

In relatie met de Heilige Geest spreekt de Bijbel van ‘genadegaven door de Heilige Geest’ en een enkele keer zelfs letterlijk ‘doorheen’ de Heilige Geest.
Dit wordt uitgebreid behandeld in de studie over de genadegaven.

 

Deze tekst downloaden in PDF:
De begrippen gaven en talenten omschreven.