Bibliografie

Bij de bestudering van de Bijbel worden onderstaande werken gebruikt:

 • NBG51 – Uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.
 • Strong’s Concordantie  – gekoppeld aan de Engelse Kings James vertaling.
  Uitgave van Abingdon Press, Nashville/USA.
 • Online Bijbel – Uitgave van Importantia uitgeverij.  (Bijbelsoftware)
 • Grondtekst van het Nieuwe Testament – Uitgave van De Banier, Utrecht/NL.
  Geschreven door Dr. Chr. Fahner in samenwerking met Ir. A. van Gent.
 • Woordenboek van het Bijbels Hebreeuws – door Peter D.H. Broers.
  Uitgave van De Haan Boeken, Nieuw-Lekkerland/NL.
 • Grieks-Nederlands Woordenboek – door Dr. G.J.M. Bartelink.
 • Uitgave van Aula-Boeken.

 

Gebruikte afkortingen.