Het nieuwe leven ontvangen (Inleiding)

Bekering

De weg van herstel

God liet zijn schepping niet in de steek

Rebellie in de hemel

De eerste zonde – ongehoorzaamheid

Verbroken relaties

Geest, ziel en lichaam – en de kracht van drie-eenheid

Adam en Eva in het paradijs

Onderscheid tussen mensen en dieren