Het karakter van de satan – woordgebruik in het Grieks

Mattheüs 4:1-11 – de satan/de duivel – zijn tactiek

De tong – in de brief van Jakobus

De satan – een engel die in opstand kwam

De satan / de duivel – zijn tactiek

Engelen

Roddelen en kwaadspreken

God is Licht

Genesis 3:1-6

Wie is God?