Hebreeën 7:12 – Verandering van priesterschap

Mattheüs 5:32 – … een andere reden dan ontucht

Johannes 17:11 – Bewaar hen in uw naam

Efeziërs 4:11 – Structuur van de univerele gemeente

Jakobus 3:3 – … zodat zij ons gehoorzamen

Hebreeën 13:17 – Gehoorzaamt uw voorgangers

1 Corinthiërs 12:28 – Structuur plaatselijke gemeente

1 Corinthiërs 12:28 – God heeft sommigen aangesteld

1 Corinthiërs 12:7-11 – Genadegaven door de Heilige Geest

Romeinen 12:6-9 – Wij hebben nu genadegaven