Exodus 28:5 – De scharlaken rode kleur

Markus 15:34 – Mijn God, mijn God

Hebreeën 11:1 – De zekerheid

Zacharia 4:6 – Niet door kracht

Ezechiël 28:14 – Een beschuttende cherub