Diakenen

Oudsten en opzieners

Genadegave – inleiding

Genadegave – definitie

Genade – enkele Bijbelteksten

Genade – definitie

De begrippen gaven en talenten omschreven

Verwekken en geboren worden