Ezechiël 28:15-16 – Uitgebreide handel

De tekst:

Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde.   (Ezechiël 28:15-16)

Alternatieve vertaling voor ‘uitgebreide handel’.

 • Het woord ‘uitgebreide’, is de vertaling van het Hebreeuwse woord ‘rob’.
  Volgens de OLB:
  – een zelfstandig naamwoord
  – te vertalen als: menigte, overvloedig, talrijk.

 

 • Het woord ‘handel’, is de vertaling van het Hebreeuws ‘rakullah’.
  Volgens de informatie in de OLB: – een zelfstandig naamwoord
  – te vertalen als: koopwaar, handel.
  – als passief deelwoord afgeleid van het woord ‘rakal’

 

 • De gedrukte Strong’s Concordantievertaalt ‘rakkulah’ met:
  – trade (as peddled)
  – to peddle is te vertalen als: verkopen, verhandelen, leuren, venten, huis-aan-huis-verkopen.

De ‘handel’ van satan is dus niet te verstaan, alsof hij in de hemel een soort winkel, of handelsmaatschappij had, maar hij is ‘deur-aan-deur’ gaan ‘verkopen’.
Hij is in de hemel gaan ‘venten’, gaan ‘leuren’.

Satan kwam tot zonde, tot geweldenarij, door zijn overvloedig venten, zijn overvloedig leuren.

Interpretatie van ‘overvloedig venten / overvloedig leuren’.

Het Hebreeuws voor venten, ‘rakkulah’ (in de tekst vertaald als ‘handel’), is volgens de OLB afgeleid van het woord ‘rakal’

‘Rakal’, is volgens de informatie in de OLB:

 • een werkwoord, te vertalen als:
  – zijn gang gaan
  – ‘rakal’ gebruikt als deelwoord: koopman – handelaar (Dit is in de betreffende tekst het geval.)

De gedrukte Strong’s Concordantie vertaalt ‘rakal’ als:

 • to travel for trading – dus reizen om te verkopen.

Het is typisch dat van ‘rakal’ (koopman – handelaar – rondreizend verkopen) zijn afgeleid:

 • ‘rakkulah’, zoals hierboven uitgelegd: leuren, venten.
 • ‘rakiyl’

Volgens de OLB is ‘rakiyl’ een zelfstandig naamwoord:

 • iemand die doet in schandalen vertellen (rondreizend)
 • te vertalen als: laster, lasteraar, kwaadspreker, verrader.

De gedrukte Strong’s Concordantie vertaalt ‘rakiyl’ als:

 • a scandal-monger (as travelling about)
 • letterlijk iets in de zin van: rondgaande schandalen kletskous.

Samengevat:

Van het werkwoord ‘rakal’: zijn gang gaan, rondreizend verkopen, zijn afgeleid als zelfstandig naamwoord:

 • ‘rakullah’:  huis-aan-huis-verkopen, leuren, venten (in de tekst vertaald als: handel).
 • ‘rakiyl’:  lasteraar, kwaadspreker.

Conclusie:

Huis-aan-huis-verkopen, venten, of leuren gaat gepaard niet alleen met het ophemelen van de eigen koopwaar, maar ook vaak met het negatief spreken over de koopwaar van de concurrent en over de concurrent zelf.

Dit wordt bevestigd in:

Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel (leuren), hebt gij uw heiligdommen ontwijd.    (Ezechiël 28:18)

Interpretatie van de tekst:

De beschuttende cherub, met een prachtig uiterlijk en een hoogstaande plaats in de hemelse hiërarchie, die in de directe nabijheid van de troon van God was, werd op een gegeven moment hoogmoedig en stelde hij God in een kwaad daglicht. Hij is de hemel rondgegaan, om zichzelf bij de engelen in de hemel aan te prijzen als ‘beter’. Zo ontwijdde hij de hemel.
God heeft deze uitnemende engel, die in zonde viel, uit de hemel verwijderd:

Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer …   (Ezechiël 28:17)

Satan vond gehoor bij één derde van de engelen in de hemel. Ook zij werden uit de hemel gebannen.

Door zijn ‘uitgebreide handel’, door zijn ‘overvloedig venten’, kwam hij tot zonde en werd de tegenstander van God.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Ezechiël 28:15-16 – Uitgebreide handel.