Gebruikte afkortingen

CANIS:   Bijbel – Canisiusvertaling
GN:   Bijbel – Groot Nieuws
GR/NL:   Grieks/Nederlands Woordenboek
GRONDTEKST:   Grondtekst van het Nieuwe Testament
HB:   Bijbel – Het Boek
HSV:   Bijbel – Herziene Statenvertaling
NB:   Bijbel – Naardense Bijbel
NBG51:   Bijbel – De Nieuwe Vertaling 1951
NBV:  Bijbel – De Nieuwe Bijbelvertaling
STRONG’S:   Strong’s  Concordantie
OLB:   Online Bijbel
StV:  Bijbel – Statenvertaling
WV78:   Bijbel – Willibrordvertaling 1978
WV95:   Bijbel – Willibrordvertaling 1995

 

 Deze pagina afdrukken in PDF.