Genesis 2:7 – Woordspeling mens – Adam – roodgeverfd

Het Hebreeuwse woord ‘adam’ wordt gebruikt in verschillende betekenissen.
(vertaling volgens de O.L.B.)

Het Hebreeuwse woord ‘adam’.

Het Hebreeuwse woord ‘adam’ is een werkwoord: o.a. te vertalen als rood – roodachtig – roodgeverfd – rood geworden.

Ook zult gij een dekkleed voor de tent maken van roodgeverfde (adam) ramsvellen, en een dekkleed van tachasvellen daaroverheen.   (Exodus 26:14)

De O.L.B. geeft aan, dat van ‘adam’ als werkwoord zijn afgeleid:

 • ‘adam’ als zelfstandig naamwoord: te vertalen als mens, mensheid, Adam.
 • ‘adam’ als eigennaam: te vertalen als Adam = ‘rood’, eerste mens.

Strong‘s geeft als cijfercode aan ‘adam’:

 • als werkwoord  –  0119.
 • als zelfstandig naamwoord  –  0120.
 • als eigennaam  –  0121.

Vertaling in de NBG.

Als werkwoord (0119) wordt ‘adam’ vertaald als:   (alle verzen)

 • roodgeverfd  –  Exodus 25:5 / 26:14 / 35:7 / 35:23 / 36:19 / 39:34.
 • roodachtig fonkelen  –  Spreuken 23:31.
 •  rood zijn  –  Jesaja 1:18.
 • roder (van lichaam)  –  Klaagliederen 4:7.
 • rood van kleur  –  Nahum 2:3.

Als zelfstandig naamwoord (0120) wordt ‘adam’ vertaald als:   (526 teksten)

 • de mens, de mensen.
 • in combinaties, o.a.: mensenkinderen (0120 mensen en 0121 zonen).
 • Adam (als eigennaam) – enkel in Genesis 4:25

Als eigennaam (0121) wordt ‘adam’ vertaald als:   (alle teksten)

 • Adam – Genesis 5:1 / 5:3 / 5:4 / 5:5 / Jozua 3:16 / 1 Kronieken 1:1 / Job 31:33.
 • de mens – Genesis 2:21 / 3:17.

Afleiding van ‘adam’ als werkwoord.

Van het werkwoord ‘adam’ is afgeleid:

 • ‘adamah’, een zelfstandig naamwoord   (cijfercode 0127)
  te vertalen als: grond – land – bepaald stuk land – aardoppervlak – hele bewoonde aarde. (afgeleid dus van: rood – roodgeverfd).

Terug naar Genesis 2:7

… toen formeerde de HERE God de mens (‘adam’ – 0120) van stof uit de aardbodem (adamah – 0127) en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens (‘adam’ – 0120) tot een levend wezen.

In de Naardense Bijbel wordt dit vers vertaald als:

Dan formeert de ENE, God, de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de roodbloedige mens tot lijf-en-ziel in leven.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Genesis 2:7 – Woorspeling mens – Adam – roodgeverfd.