Grondtekst van het Nieuwe Testament

Uitgave van De Banier / Utrecht.
Geschreven door Dr. Chr. Fahner in samenwerking met Ir. A. van Gent.

Dit is wat men noemt een interlineair van het Nieuwe Testament. Deze uitgave geeft de volledige Griekse tekst van het Nieuwe Testament weer, in ons alfabet. Onder elk woord wordt daarbij de vertaling aangegeven, die hoort bij dat specifieke woord.

Per woord wordt daarbij vermeld, de vervoeging van de werkwoorden, het gebruik van enkelvoud en meervoud, mannelijk en vrouwelijk. Ook de gebruikte naamval wordt weergegeven, zelfs bij de lidwoorden.

En voor de liefhebber: De Grondtekst van het Nieuwe Testament geeft ook de tekstverschillen aan tussen de traditionele ‘textus receptus’ en de ‘eclectische tekst”.

Al deze gegevens zijn een welkome aanvulling van de informatie van de Online Bijbel.