De Handleiding voor het leven

De ‘Handleiding voor het leven’ is een boek, of eigenlijk meer dan een boek. Het is een complete bibliotheek van 66 boeken. Deze bibliotheek bevat boeken van enkele bladzijden, maar ook meer omvangrijke werken. Hieronder bevinden zich wetboeken, poëtische boeken en geschiedschrijving. Er zijn brieven en biografieën. Ook profetische boeken, die een kijk geven op de toekomst.

Deze boeken zijn geschreven door zo’n 40 verschillende auteurs, gedurende een tijdspanne van ruim 1.600 jaar. Het meest recente boek werd geschreven rond het jaar 100 na Christus. Onder de auteurs bevinden zich koningen en priesters, hooggeplaatste ambtenaren en artsen, boeren, herders en vissers.

Het merkwaardige is, dat ondanks al deze verschillende auteurs, hun geschriften een opmerkelijke eenheid vertonen in de boodschap die ze verkondigen. Dit komt omdat de verschillende auteurs één en dezelfde inspiratiebron hadden.

De ‘Handleiding voor het leven’ staat bekend onder de naam:  Bijbel. Hierin leer je de ‘Maker’ van het leven kennen, namelijk de Schepper van deze wereld, die de auteurs van de Bijbel geïnspireerd heeft.

Deze website wil je laten kennis maken met de ‘Maker van het leven’. Dit is God, die Zich kenbaar gemaakt heeft in de Bijbel. Hij is de Schepper van de hemel en de aarde. Deze wereld met mensen, dieren en planten is door Hem geschapen.

In de ‘Handleiding’ die Hij heeft laten schrijven, laat Hij zien wie Hij is en toont Hij zijn karakter en de intensiteit van zijn liefde voor de schepping. Hierin toont Hij hoe waardevol en kostbaar elk mens voor Hem is.

Het is de bedoeling dat je de liefde die God voor jou heel persoonlijk heeft, zult gaan begrijpen en ervaren. En dat je zult ontdekken hoe Hij jou wil helpen, om de rust en de vrede die Hij bedoeld heeft, in je leven te ontvangen.

De Bijbel – korte beschrijving
Wie iis God?

Deze pagina downloaden in PDF.
De Handleiding voor het leven