Hebreeën 11:1 – De zekerheid

Hoofdstuk 10 van de brief aan de Hebreeën sluit af met:

Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs (prijs geven: afwerpen, wegwerpen), die een ruime (grote) vergelding (verschuldigd loon) heeft te wachten.

Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen wat beloofd is.

… en mijn rechtvaardige zal uit geloof (vertrouwen) leven; …   (Hebreeën 10:35-38)

Wat zegt deze tekst:

  • De schrijver gaat uit van een persoon die met hart en ziel er op gericht is om te leven naar de wil van God.
  • Hij wordt aangespoord om te volharden in de verwachting te ontvangen hetgeen beloofd is.
  • Zij die Jezus volgen mogen met vrijmoedigheid verwachten, het ‘loon’ te ontvangen dat beloofd is.
  • Want Jezus is volkomen te vertrouwen en maakt zijn beloften waar.

De tekst Hebreeën 11:1

Dit geloof is de zekerheid van wat men hoopt, en het bewijs van de dingen, die men niet ziet.

Zekerheid is de vertaling van het Grieks zelfstandig naamwoord:  hupostasis.
De OLB geeft aan dat dit woord is samengesteld uit twee woorden:

  • hupo – een voorzetsel, te vertalen als: door, onder.
  • histemis – een werkwoord, te vertalen als: doen staan, neerzetten, plaatsen, (doen) opstellen, vastmaken, bevestigen.

De OLB vertaalt het woord hupostasis dan ook met:

  • een zetten of plaatsen onder, het ding dat ergens onder geplaatst is, onderbouw, fundament.

Interpretatie van de tekst:

De tekst uit Hebreeën 11:1 kan zo gelezen worden:

Het vertrouwen in Jezus, is het fundament van wat men hoopt en het bewijs van wat men (nog) niet ziet.

De hoop op het verkrijgen van wat Jezus heeft beloofd, is gefundeerd op het vertrouwen, dat Jezus Zijn beloften waarmaakt.
Dit vertrouwen in Jezus is mede het bewijs dat men zal ontvangen wat men (nog) niet ziet.
Want:

… hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem (Jezus) is het: Ja (waarachtig, beslist); daarom is ook door Hem het: Amen (echt, inderdaad), tot eer van God door ons.   (2 Corinthiërs 1:20)

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus (Opmerking: niet op de omstandigheden), de leidsman (de auteur, de maker) en voleinder (voltooier) van het geloof (vertrouwen), …   (Hebreeën 12:2)

Daarom staat er in het vorige Bijbelvers:

mijn rechtvaardige zal uit geloof (vertrouwen) leven; …   (Hebreeën 10:38)

 

Zie ook: Mattheüs 14:31 – Waarom twijfelen?

 

Deze studie downloaden in PFD:
Hebreeen 11:1 – De zekerheid.