NBG51

Uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Bij de studies op deze website wordt deze vertaling gebruikt, tenzij anders vermeld.

Deze Bijbelvertaling is geschikt voor het bestuderen van de Bijbel, omdat deze vertaling de grondtekst vrij nauwkeurig weergeeft.

Gezien deze vertaling meer dan 60 jaar oud is zal hier en daar wel een kleine wijziging in de vertaling aangebracht worden om de leesbaarheid te bevorderen. Van sommige woorden is de betekenis in deze tijd vervaagd. Ook zal ‘hij zeide’ vervangen worden door ‘hij zei’ en zal regelmatig ‘der’ en ‘des’ vervangen worden door ‘van de’.

Belangrijk is ook dat de cijfercodes van de Strong’s Concordantie aan deze vertaling gekoppeld zijn (zie Strong’s Concordantie en Online Bijbel, wat de bestudering vergemakkelijkt van de oorspronkelijke talen, waarin de Bijbel geschreven is.