Romeinen 1:20 – Met het verstand doorzien

De tekst:

Want hetgeen van Hem (God) niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien.   (Romeinen 1:20)

De eeuwige kracht en goddelijkheid van God, worden uit zijn werken met het verstand doorzien.
Deze laatste twee woorden zijn de vertaling van twee Griekse werkwoorden:

  • Verstand: in het Grieks ‘kathorao’.
    Te vertalen als: naar beneden kijken, van boven bekijken, inzien, peilen, doorzien.
  • Doorzien: in het Grieks ‘noeo’. Te vertalen als: in de geest bemerken, bespeuren, begrijpen, inzien.

Een mens kan God, die eeuwig is, niet met het verstand doorgronden.
Daarom heeft God Zich geopenbaard in Zijn Woord de Bijbel. Door te aanvaarden dat de Bijbel het getuigenis van de Waarheid is, zal men ontdekken wie God  is.

De tekst hierboven betreft mensen die de Bijbel niet kennen, of niet lezen.
Over hen wordt gezegd dat zij, sedert de schepping van de wereld, de eeuwige kracht en goddelijkheid van God met het verstand kunnen doorzien.
De eeuwige kracht en goddelijkheid van God is in de schepping zichtbaar en wordt ‘in de geest opgemerkt’, door ‘naar beneden te kijken’.

De mens (de ziel) die met zijn ogen (het lichaam) de natuur om zich heen bekijkt en bestudeert, zal de indrukwekkende schoonheid en de precisie ontdekken waarmee alles op elkaar is afgestemd, in de planten, in de dieren en in het menselijk lichaam.
Hij zal in zijn geest de buitengewone intelligentie opmerken, de eeuwige kracht en goddelijkheid van de Schepper, die alles heeft geschapen.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Romeinen 1:20 – Met het verstand doorzien.