Hoe de satan tot zonde kwam

Ezechiël 28:16 meldt:

… door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde.

Interessant is, dat het woord ‘handel’, de vertaling is van het Hebreeuwse ‘rakullah’.
Volgens de OLB te vertalen als: koopwaar, handel.
De gedrukte Strong’s concordantie vertaalt met: trade (as peddled).
(handel, zoals: verkopen, verhandelen, leuren, venten, huis-aan-huis-verkopen)

Het gaat hier dus niet om een handeldrijven in de gewone zin van kopen en verkopen. De ‘handel’ die in dit vers bedoeld wordt is: iets te koop aanbieden, door deur aan deur te gaan. Handeldrijven op deze manier wordt genoemd: leuren of venten.

Volgens de achtergrond van het Hebreeuwse woord voor leuren, kan aangenomen worden dat men daarbij de eigen koopwaar ophemelt, terwijl er tegelijkertijd negatief gesproken wordt over de concurrent. In een afzonderlijk studie wordt een uitgebreide verklaring voor deze interpretatie gegeven.

Een betere vertaling van uw uitgebreide handel zou dan ook zijn:

  • door uw overvloedig geleur (van: leuren) / door uw overvloedig gevent (van: venten) zijt gij vervuld geraakt.

Gezien de herkomst in het Hebreeuws van leuren, lasteren, zou ook vertaald kunnen worden:

    • door uw overvloedig geroddel, zijt gij vervuld geraakt ….

Een voorbeeld van deze ‘handel’ uit Ezechiël 28:16, waarmee satan in de hemel bezig is geweest, vindt men bij Absalom, een zoon van koning David. In 2 Samuël 15:1-6 staat:

Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, naast vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen. Geregeld ging Absalom ‘s morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israël, dan zei Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de kant van de koning is er niemand die naar u luistert. Ook zei Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen. Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem. Op deze wijze deed Absalom met alle Israëlieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël.

Absalom stelde zich op als een leurder, een venter. Hij ging wel niet van deur tot deur, maar hij ging op de plaats staan, waar iedereen langskwam. Hij klampte de mensen aan, stelde zijn vader de  koning in een negatief daglicht en prees zichzelf aan.

En zoals wordt aangegeven vanaf vers 10, stond Absalom op tegen zijn vader David.

Dat is precies wat er in de hemel gebeurd moet zijn. Satan is bij de engelen in de hemel rond gegaan, kwaadsprekend over God en zichzelf promotend als ‘beter’.

Conclusie:

Een vooraanstaande engel in de hemel kwam in opstand tegen God en werd Zijn tegenstander (de satan) door kwaadsprekerij en roddel.

Een waarschuwing:

Kwaadspreken, roddelen, is handelen overeenkomstig het karakter van de satan.
Hierdoor wordt men een tegenstander van God.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Hoe de satan tot zonde kwam.