Strong’s Concordantie

Gekoppeld aan de Engelse King Jamesvertaling.
Uitgave van Abingdon Press, Nashville/USA.

In deze concordantie is het mogelijk Bijbelteksten op te zoeken a.d.h.v. een woord uit de Bijbel. Het opmerkelijke van de concordantie van James Strong is, dat hij elk Hebreeuws en Grieks woord, dat in de Bijbel gebruikt wordt, voorzien heeft van een cijfercode.

In zijn concordantie vermeldt hij deze codes bij alle Bijbelverzen van het opzoekresultaat. Zo kan de tekst van de vertaling bestudeerd worden in de oorspronkelijke taal.

Ook bevat deze concordantie een lexicon, een woordenboek, waarin alle Hebreeuwse en Griekse woorden worden verklaard, met vermelding van de cijfercode.