Zacharia 4:6 – Niet door kracht

Toelichting bij de studie ‘Geest, ziel en lichaam – en de kracht van drie-eenheid’.

De Israëlieten waren in ballingschap naar Babel weggevoerd. Na 70 jaar kregen zij toestemming van koning Darius om terug te keren naar hun land om de stad Jeruzalem en de tempel te herbouwen.
Zerubbabel was één van hun leiders bij de bouwwerkzaamheden.

De profeet Zacharia kreeg in die tijd een Woord van God voor hem:

Dit is het woord van de HERE tot Zerubbabel: niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de HERE der heerscharen.   (Zacharia 4:6)

Dit is een mooi beeld van de eenheid in de werking van geest, ziel en lichaam.

  • Kracht (1) (ook  te vertalen als: macht – doeltreffendheid): het beeld van de ziel, de kracht die iemand als persoonlijkheid uitstraalt.
  • Geweld (2) (ook te vertalen als: sterkte – menselijke kracht): het beeld van de lichamelijke kracht.
  • Lichaam en ziel (1+2) samen: het beeld van de mens die als een twee-eenheid gaat bouwen, in eigen kunnen.

God laat Zerubbabel weten dat werkzaam zijn in eigen kracht niet de manier is, waarop hij de herbouw van Jeruzalem en van de tempel zal kunnen volbrengen. Hij wijst hem erop dat de herbouw enkel voltooid kan worden als hij zijn ziel in zijn geest (3) richt op het ontvangen van leiding en wijsheid van de Heilige Geest.

Wanneer iemand:

  • als ziel,
  • in zijn geest goddelijke leiding door de Heilige Geest aanvaardt,
  • zal hij in zijn lichaam in staat zijn het werk te volbrengen dat God hem opdraagt.

Zo iemand zal krachtig zijn in leven en werken, als een drie-eenheid.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Zacharia 4:6 – Niet door kracht.