2 Samuël 15:10

En Absalom zond spionnen onder alle stammen van Israel met de opdracht: Zodra gij het hoorngeschal hoort, zult gij zeggen: Absalom is koning te Hebron!