Andere teksten waar ‘ziel’ bedoeld wordt i.p.v. ‘leven’.

In onderstaande teksten is ‘leven’ de vertaling van het Grieks: ‘psuche’: ziel.

Mattheüs 10:39 – Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Mattheüs 16:25 – Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.

Markus 8:35 – Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om het evangelie, die zal het behouden.

Lukas 17:33 – Ieder, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het vernieuwen.

Johannes 12:25 – Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.