Dood en leven (verkort)

Deze korte studie is bedoeld om uit te leggen wat het betekent dat Adam een levende ziel werd.
Meer over het onderwerp ‘dood en leven’ in de Bijbel wordt uitgewerkt in een afzonderlijk studie.

Algemeen wordt gezegd dat iemand gestorven is, als het lichaam niet meer functioneert.
In de Bijbel wordt er anders met de begrippen van dood en leven omgegaan.

De mens, als ziel, is eeuwig. Ook al is het lichaam gestorven, dan leeft de mens, als ziel en geest, in de eeuwigheid voort.
Geest en ziel zijn eeuwig, maar de mens, als ziel, kan zich niet meer uitdrukken in deze wereld en er kan geen contact meer mee gemaakt worden, omdat het lichaam niet meer functioneert.

Twee voorbeelden uit ons taalgebruik.

 • Als we in het station op de trein stappen, en de trein gaat op een gegeven moment rijden, dan zeggen we dat hij ‘tot leven’ komt.
  Een trein die stilstaat is dan a.h.w. een ‘dode trein’.
  De trein is er, maar zolang hij niet gaat rijden, niet ‘tot leven’ komt, zal hij de reizigers niet op hun bestemming brengen.
 • Goederen die in een winkel staan en maar niet verkocht worden, noemt men ‘dood kapitaal’.
  Er is geld uitgegeven om ze aan te schaffen, met het doel dit geld met winst terug te verdienen. Als de goederen niet verkocht worden, staat het kapitaal dat er aan uitgegeven is geblokkeerd.
  Het kapitaal is er, maar het staat vast in materiaal, dat niet verkoopbaar blijkt te zijn. Het is kapitaal dat niet tot het doel komt, waar het voor uitgegeven is.
  Het is ‘dood kapitaal’.

Twee voorbeelden uit het Oude Testament voor het begrip dood.

In beide verzen hieronder is een dode of een lijk de vertaling van twee Hebreeuwse woorden, namelijk ziel (nephesh) en het werkwoord sterven (muwth).

1. In de wet op het nazireeërschap (iemand die een gelofte aflegt om zich gedurende een bepaalde tijd aan God te wijden) staat:

… Al de tijd, dat hij zich aan de HERE gewijd heeft, zal hij bij geen dode komen; aan zijn vader noch zijn moeder, aan zijn broeder noch zijn zuster mag hij zich, na hun sterven, verontreinigen, want het nazireeërschap van zijn God is op zijn hoofd. Al de tijd van zijn nazireeërschap is hij de HERE heilig.   (Numeri 6:6-8)

In dit vers wordt aangegeven dat wanneer iemand die zich aan God gewijd heeft als nazireeër, zich verontreinigt als hij een gestorven gezinslid aanraakt.
De dode, het lichaam van de gestorvene, wordt in dit vers in het Hebreeuws aangeduid als een gestorven ziel.

2. In een ander Bijbelvers staat:

Ieder die een lijk, enig mens, die gestorven is, aanraakt, …   (Numeri 19:13)

In het Hebreeuws staat hier:

Ieder die een gestorven ziel, een mens die gestorven is, aanraakt ….

Een ‘dode’, een ‘lijk’, of ‘een mens die gestorven is’, wordt gezien als een ‘dode ziel’.
De ziel is nochtans eeuwig, maar kan zich niet meer uitdrukken in de zichtbare wereld door middel van het lichaam, omdat dit niet meer functioneert.
In de zichtbare wereld wordt het lichaam van de gestorvene ervaren als een dode ziel.

Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament voor de begrippen dood en leven.

(in de gelijkenis van de verloren zoon – Lukas 15:11-32)
Een jongste zoon eist de erfenis van zijn vader op, vertrekt naar een ver land waar hij alles verliest en komt berooid terug naar huis.
Zijn vader ontvangt hem met open armen en geeft de opdracht tot een feest.

… want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren.
(Lukas 15:24)

Voor het gevoel van de vader was zijn jongste zoon ‘dood’, omdat hij niet wist waar hij was en hij geen contact, geen relatie meer met zijn zoon had.
Zijn zoon werd voor hem weer ‘levend’, toen hij hem in zijn armen kon sluiten en opnieuw een relatie met hem kon opbouwen.

De schepping van Adam, die ‘een levende ziel’ werd:

God boetseerde het lichaam van een mens van stof uit de aardbodem, het beeld van een lichaam. Toen God zijn Levensadem in dit geboetseerde lichaam van een mens inblies, blies Hij op dat moment Adam als geest en ziel in. Zo werd dit beeld een lichaam van vlees en bloed en het instrument waardoor Adam kon communiceren in de zichtbare wereld.

 

Deze studie downloaden in PDF:
Dood en leven (verkort).