Galaten 3:7

Galaten 3:7 – Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn.