Handelingen 8:3 / 9:1

 

En Saulus verwoestte de gemeente, en hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mede, en hij leverde hen over in de gevangenis.   (Handelingen 8:3)

En Saulus, nog dreiging en moord blazende tegen de discipelen des Heren, ging naar de hogepriester,Handelingen 9:2 en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen.   (Handelingen 9:1-2)