Openbaring 12:4

De tekst:

En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde.

In het algemeen wordt aanvaard dat hier de val van de satan beschreven wordt, waarbij een derde van de engel hem volgde in zijn rebellie.