Zo lezen we de Bijbel

Bij het zien van deze tekening zeggen sommige mensen:

Hoe lezen we

 

 

 

– een ovaal, waaruit een stuk ontbreekt.
– een ovaal die in twee geknipt is.
– een ei dat niet compleet is.
– twee lijnen die naar elkaar gebogen zijn.

 

 

 

De laatste opmerking is het juiste antwoord.

Dit is simpelweg de tekening en daar ontbreekt niets aan!

Met de Bijbel is dat niet anders.
Als we een Bijbelvers lezen, lezen we gewoon wat er staat.
Zoek niet naar wat er zou kunnen ontbreken.
In dit zoeken, zou je al snel iets anders in het Bijbelvers lezen, dan de auteur bedoelde te zeggen.

Lees dus gewoon wat er staat.

In het geval van de tekening, zoiets als: twee gebogen lijnen die tegenover elkaar liggen, waarvan de punten van beide lijnen, van op een zekere afstand, naar elkaar toe wijzen.

Nu is het zo, dat veel Bijbelverzen slechts een deel van de boodschap belichten. In die situatie moet de Bijbel met de Bijbel uitgelegd worden. Als een vers slechts een deel van de boodschap bevat, kan de boodschap pas compleet verstaan worden, als een ander Bijbelvers dezelfde ‘ovaal’, hetzelfde onderwerp, op een andere manier belicht. Beide verzen samen, of met nog meerdere verzen erbij, geven dan het totale beeld van de boodschap.

Trek daarbij nooit te snel conclusies …

Een voorbeeld:  De gelijkenis van de talenten.   (Mattheüs 25:14-30) In deze gelijkenis vertelt Jezus over een rijke man die naar het buitenland gaat en zijn bezit verdeelt onder zijn slaven. Na een zekere tijd komt hij terug en houdt afrekening, om te zien wat zijn slaven met zijn bezit bereikt hebben.

Een gelijkaardige gelijkenis heeft ook Lukas opgetekend in zijn evangelie (Lukas 19:11-27), waarin dezelfde grote lijn terug te vinden is.

Blijkbaar heeft Jezus in zijn onderwijs op verschillende plaatsen dezelfde gelijkenis verteld, maar andere accenten gelegd. Zo hebben Matteüs en Lukas hetzelfde onderwijs opgetekend vanuit een verschillende bron, waardoor hun verhaal niet helemaal identiek is.

Matteüs spreekt over ‘een mens’ die naar het buitenland vertrekt.

  • Lukas spreekt over ‘een man van hoge geboorte, die naar het buitenland gaat om de Koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen’.

Matteüs spreekt over talenten.

  • Lukas over ponden.

Matteüs spreekt over 3 slaven die een verschillend bedrag ontvangen.

  • Lukas spreekt over 10 slaven die allemaal evenveel ontvangen.

Ondanks een verschillend aantal slaven, vertelt zowel Mattheüs als Lukas over de afrekening van 3 slaven, waarbij de derde slaaf zijn talent, of pond, had verborgen.

Bij het bestuderen van beide gelijkenissen blijken ze in elkaar te passen en samen één zelfde waarheid te verduidelijken.

Een volledige interpretatie van deze gelijkenissen is te vinden in de uitleg van: De gelijkenis van de talenten.

 

Deze studie downloaden in PDF.
Zo lezen we de Bijbel.